Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

קרוב רחוק-לומדים ביחד

קרוב רחוק – לומדים ביחד

*קול קורא להצטרפות ליוזמה מרתקת*

מה הרעיון?

הקמת מערכת לימודים מקוונת ומשותפת לכלל בתי הספר הדמוקרטים בישראל. ביחד. בשותפות.

אנחנו רוצים להקים מערכת לימודים משותפת, שתתחיל לפעול בתחילת שנת הלימודים הבאה.​

המערכת תפעל בימי שלישי- בשעות בית הספר וגם לאחריהן.

מערכת הלימודים תהיה פתוחה לכלל חברי קהילת בתי הספר הדמוקרטים, להיות בה לומדים ומלמדים.​​

השמיים הגבול(?) ואנחנו בדרך לשם.להצטרפות ליוזמה
ולדיוק המשך הפעולות שלנו

democratic community he

יעדים להשגה -

  • הצטרפות בתי ספר נוספים ליוזמה (כרגע על העגלה- שוהם, גבעול, הוד השרון, קהילה, אלומות נתניה, כפר סבא ולב השרון).
  • הקמת מערכת בנויה עד סוף שנת הלימודים הנוכחית.
  • הקמת צוות ניהול והיגוי.
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel